Crisis

Crisissituaties kunnen helaas altijd voorkomen. In geval van crisis, zoals suïcidaliteit, kun je tijdens kantooruren contact opnemen met de praktijk. Indien er niet wordt opgenomen spreek dan altijd de voicemail in en bel vervolgens je huisarts. Buiten kantooruren kan je contact opnemen met de huisartsenpost die je dan verder begeleidt.