Vergoedingen & kosten

Indien je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de (huis)arts, zullen de kosten van de behandeling bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit betekent voor jou als cliënt dat er, naast het wettelijk eigen risico, geen kosten in rekening worden gebracht. Met ingang van 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit betekent dat je elk jaar € 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij je in rekening gebracht.

Voor de kosten van de behandeling worden voor de Generalistische Basis GGZ de onderstaande, door de NZA vastgestelde, tarieven gehanteerd:

Prestatie Kort € 522,13 (max. 295 minuten)
Prestatie Middel € 885,01 (max. 495 minuten)
Prestatie Intensief € 1434,96 (max. 795 minuten)
Onvolledig behandeltraject € 228,04

Voor de kosten van de behandeling worden voor de Specialistische GGZ de onderstaande, door de NZA vastgestelde, tarieven gehanteerd:

Behandeling kort: 0 - 99 minuten € 197,11
Behandeling kort: 100 - 199 minuten € 401,39
Behandeling kort: 200 - 399 minuten € 735,80
Langdurende of intensieve behandeling: 250 - 799 minuten € 1451,85*
Langdurende of intensieve behandeling: 800 - 1799 minuten € 2849,75*
Langdurende of intensieve behandeling: 1800 - 2999 minuten € 5207,40*
Langdurende of intensieve behandeling: 3000 - 5999 minuten € 9213,40*

*dit is een gemiddelde; de exacte kosten per diagnose variëren (zie voor nadere specificatie: https://www.nza.nl > tariefbeschikking Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg)

NIET VERGOEDE ZORG

Relatieproblemen, levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden van klachten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Indien de behandeling niet wordt vergoed, dien je de behandeling zelf geheel te bekostigen.

Tarieven (indien geen vergoeding door zorgverzekeraar):

Individueel consult € 90,00 per sessie van 45 minuten
Telefonisch/email consult € 45,00
Partner-relatietherapie € 90,00 per sessie van 45 minuten

Indien je zonder bericht niet verschijnt op een geplande behandelafspraak, zal een tarief van € 45,00 in rekening worden gebracht.