Vergoedingen & kosten

Met alle Nederlandse zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Indien je in het bezit bent van een geldige verwijsbrief van de (huis)arts, zullen de kosten van de behandeling bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit betekent voor jou als cliënt dat er, naast het wettelijk eigen risico, geen kosten in rekening worden gebracht. Met ingang van 1 januari 2017 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 385,-. Dit betekent dat je elk jaar € 385,- zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar bij je in rekening gebracht.

Voor de kosten van de behandeling worden onderstaande, door de NZA vastgestelde, tarieven gehanteerd:

TYPE CONSULT: DUUR CONSULT (IN MINUTEN): TARIEF:
Diagnostiek 5 € 46,99
Diagnostiek 15 € 81,02
Diagnostiek 30 € 135,37
Diagnostiek 45 € 189,47
Diagnostiek 60 € 216,23
Diagnostiek 75 € 263,10
Diagnostiek 90 € 322,80
Diagnostiek 120 € 463,40
Behandeling 5 € 36,72
Behandeling 15 € 65,60
Behandeling 30 € 112,45
Behandeling 45 € 159,85
Behandeling 60 € 188,94
Behandeling 75 € 232,32
Behandeling 90 € 283,96
Behandeling 120 € 416,93

NIET VERGOEDE ZORG

Relatieproblemen, levensfaseproblemen en aanpassingsstoornissen zijn voorbeelden van klachten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar. Indien de behandeling niet wordt vergoed, dien je de behandeling zelf geheel te bekostigen.

Tarieven (indien geen vergoeding door zorgverzekeraar):

Individueel consult € 110,00 per sessie van 45 minuten
Telefonisch/email consult € 55,00
Partner-relatietherapie € 110,00 per sessie van 45 minuten

Indien je zonder bericht niet verschijnt op een geplande behandelafspraak, zal een tarief van € 55,00 in rekening worden gebracht.