Verwijzers

Wilt u uw patiënt naar mij doorverwijzen? Dan heb ik een verwijsbrief van u nodig. In deze verwijsbrief dient het volgende vermeld te staan:

  • Gegevens van de verwijzer/huisarts
  • AGB code verwijzer/huisarts
  • Gegevens van de patiënt
  • Verzekeringsgegevens van de patiënt
  • Handtekening van de verwijzer/huisarts en/of praktijkstempel
  • Vermoedelijke DSM stoornis/code
  • Eventueel aanvullende relevante informatie

De verwijsbrief kan naar mijn praktijk worden gemaild of worden meegegeven aan de patiënt voor het intakegesprek.